Waldemar Markiewka

Waldemar Markiewka

Pasjonat fotografii która go nie opuszcza już od ponad trzy­dzi­estu lat. Z zawodu cieśla,spędził więk­szość życia na emigracji.

Całkow­ity samouk. Eksplorował prawie wszys­tkie rodzaje fotografii aby znowu powró­cić do kliszy, i tym razem wyłącznie na wielkim formacie.

Prezen­towane tu obrazy z cyklu ”storytelling”wykonane na włas­noręcznie zbu­dowanych aparat­ach z optyką z XIX wieku, stają się czymś ponadczasowym.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+