Titus Popławski

Titus Popławski

Titus Popławski – fotograf anal­o­gowy, jego główną formą wyrazu artysty­cznego są ludzie, zwłaszcza w portre­tach, aktach i fotografii nar­ra­cyjnej, a pod­stawą w kre­owa­niu jego obrazów jest kolor i światło.

Nie zaj­muje się fotografią zawodowo i jak sam mówi jest ona jego pasją w której cią­gle szuka swo­jej drogi.

Jego prace zostały wielokrot­nie uhonorowane w pol­s­kich i między­nar­o­dowych konkur­sach fotograficznych.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+