Piotr Radecki

Piotr Radecki

Urod­zony 1982 r. Mieszka w Stalowej Woli. Od kilku­nastu lat pracuje w Stu­dio fotograficznym. Członek Stalowol­skiego Koła Fotograficznego Kadr. Fotografia to moja pasja oraz sposób na życie. Odskocznią od pracy zawodowej jest Fotografia anal­o­gowa oraz wielko­for­ma­towa której staram się poświę­cić każdą wolną chwilę.

Od kilku lat zaj­muje się jedną ze Szla­chet­nych Tech­nik Fotograficznych jaką jest Mokry Kolo­dion. Na dzień dzisiejszy to jest „mój konik” – tech­nika, której odd­aje cały swój wolny czas. Moje pro­jekty kon­cen­trują się na portre­tach oraz aktach.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+