Konrad Janowski

Konrad Janowski

Kon­rad Janowski – urod­zony w 1991 roku, fotograf związany z Krakowem.

Spec­jal­izuje się w sze­roko pojętej fotografii ulicznej i urban­isty­cznej. Wszys­tkie jego prace są wyko­nane aparatami anal­o­gowymi, głównie w for­ma­cie 35mm. Fotografia to dla niego sposób na utr­wale­nie ulot­nych chwil oraz miejsc znika­ją­cych z map i pamięci.

Od min­i­mal­izmu po uliczne uję­cia, poszukuje kadrów które zatrzy­mają przemi­any, rozk­wit jak i rozkład miejskiej tkanki. Bardzo ważnym czyn­nikiem jest również tech­no­log­iczny aspekt, ponieważ jako kolekcjoner aparatów bardzo lubi mierzyć się z nowym, niez­nanym sprzętem który potrafi być nieprzewidy­walny, przeszkadzać jak i nagradzać, pod­czas poszuki­wa­nia kadrów.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+