Lokalizacja

SKO­FOT – Fes­ti­wal Fotografii Analogowej

Teatr Elek­tryczny Miejskim Cen­trum Kul­tury Inte­gra­tor
ul. Adama Mick­iewicza 3
43430 Skoczów

www​.teatrelek​tryczny​.pl
fb: MCK Inte­gra­tor

Klub fes­ti­walowy

Eng­lish Pub
ul. Fab­ryczna 3
43430 Skoczów

www​.eng​lish​pub​.pl
fb: Eng­lish Pub

>

Noclegi

W sprawie noclegów prosimy o Kon­takt. Postaramy się pomóc w miarę możliwości.

Skon­tak­tuj się z nami!

Edy­cja 2021

W pan­demicznych cza­sach – Sko­fot także w wer­sji online.

Wszys­tkie spotka­nia można zobaczyć na Facebooku:

Fes­ti­wal Skofot

Profil Facebook
Google+