Krzysztof Szlapa

W swoich dzi­ała­ni­ach szukam poe­t­y­ck­iego wymi­aru. Sięgam po motywy z najbliższego otoczenia lub podróżuję, aby tworzyć obra­zowe reprezen­tacje wewnętrznych stanów widzenia. Chcę wyrazić swoje uczu­cia i myśli poprzez uni­w­er­salne i pon­ad­cza­sowe, wiz­ualne metafory.

Krzysztof Szlapa urodził się w 1987 roku w Katow­icach. Artysta fotografik. Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wys­taw zbiorowych, od 2014 roku kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie we współpracy z Jakubem Byr­czkiem, w lat­ach 20142019 kura­tor Galerii Za Szybą, od 2013 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski, uczest­nik Szkoły Widzenia, Grupy 999, Grupy FOTOGRAFY, stype­ndysta Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego w dziedzinie kul­tury, lau­reat nagrody dla młodego twórcy imienia Anny Cho­j­nack­iej, wykład­owca kursów ZPAF OŚ oraz Uni­w­er­sytetu Otwartego UŚ, stale współpracuje z Kamilem Myszkowskim przy różnych pro­jek­tach upowszech­ni­a­ją­cych fotografię artysty­czną. Mieszka i tworzy w Katow­icach, na co dzień pracuje w Szkole Fil­mowej im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Wys­tawy:

  • Widokówki z miasta we mnie (2009),
  • W zasięgu wzroku, Pamięt­nik (2013),
  • Widze­nie natury – natura widzenia, Dom kul­tury (2014),
  • Zapis czasu, Hand­made, Ustąp mi słońca (2015),
  • Klucz drzew we współpracy z Markiem Przy­byłą, Reflek­sje, Punkt widokowy, Widzi­adła (2016),
  • Den­dro­file we współpracy z Markiem Przy­byłą, Lux in Tene­bris (2017),
  • Stany widzenia, Obrazy metafor we współpracy z Kamilem Myszkowskim, Listopady we współpracy z Markiem Przy­byłą (2018).

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+