Iwona Germanek

Iwona Germanek

Jestem stu­den­tką Insty­tutu Twór­czej Fotografii w Opawie, absol­wen­tką Wrocławskiej Szkoły Fotograficznej AFA oraz członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Prowadzę warsz­taty fotograficzne w tech­nikach his­to­rycznych takich jak cyjan­otypia czy mokry kolo­dion. W swoich dzi­ała­ni­ach łączę fotografię z innymi dziedz­i­nami wypowiedzi artysty­cznej stara­jąc się naw­iązać obra­zowy kon­takt między­pokole­niowy. Przykła­dem tego jest Zielnik.

Ważniejsze wys­tawy:

 • 2014 Katow­ice Wędru­jąc z Dianą
 • 2015 Wrocław WSF AFA 2682 cm odbi­cia istnienia
 • 2017 Mikołów Miejska Placówka Muzealna O czym śnią elek­tryczne owce?
 • 2019 Katow­ice Gale­ria za Szybą Reminiscencje
 • 2019 Kielce Biuro Wys­taw Artysty­cznych Reminiscencje
 • 2020 Byd­goszcz Vin­tage Photo Fes­ti­val Rem­i­nis­cencje. Niebieski chlorofil.
 • 2020 Ryb­nik Fes­ti­wal Fotografii Zielnik
 • 2021 Toruń , Cen­trum Sztuki Współczes­nej „Znaki Czasu” Nitki niepamiętania

Nagrody :

 • Nagroda Główna Dyrek­tora w konkur­sie Wys­taw się w CSW w Toruniu, 2020
 • I miejsce w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej, 2020
 • Vin­tage Grand Prix Hon­or­able Men­tion in 6th edi­tion of Vin­tage Photo Fes­ti­val in Byd­goszcz, 2020
 • Hon­or­able Men­tion in Fine Art Cat­e­gory in 4th edi­tion of Mono­Vi­sions Pho­tog­ra­phy Awards for win­ning entry Brooch, 2020
 • Hon­or­able Men­tion in Fine Arte: con­cep­tual cat­e­gory in Neu­tral Den­sity Photpg­ra­phy Awards, 2020
 • Fresh 2021 Final­ist, KLOM­PCHINK GALLERY, Nowy Jork

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+