Natalia Gołębiewska

Natalia Gołębiewska

Natalia Gołę­biewska – fotografka z Warszawy, zaj­mu­jąca się sze­roko poję­tym portretem.

Fotografia to jej pasja której odd­aje się od 2018 roku. W tej formie wyrazu poszukuje sposobu na wyrażanie siebie i odbi­cia swo­jej wrażli­wości w twor­zonym obrazie.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+