Joanna Chudy

Autorka 20 indy­wid­u­al­nych wys­taw fotograficznych. Uczest­niczka 30 wys­taw zbiorowych w kraju jak i za granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie, Warsza­wie i Sofii.Zajmuje się fotografią krea­cyjną, prezen­tuje czarno – biały nurt fotografii klasy­cznej. Od 2014 roku jest członkiem ZPAF. Pracuje jako nauczy­ciel i wykładowca.

Final­istka konkursu ShowOff w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2010, lau­re­atka Grand Prix VI Warsza­wskiego Fes­ti­walu Fotografii Artysty­cznej w 2010 roku. Stype­ndys­tka Min­is­terstwa Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego w roku 2010 oraz Marsza­łka Wojew­ództwa Śląskiego w roku 2011.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+