Karina Żurawska

Karina Żurawska

Karina Żurawska – ur. w 1994 roku, absol­wen­tka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Sopocie.

Głównym moty­wem jej twór­c­zości jest cielesność w kon­tak­cie z naturą.

Pracuje głównie w for­ma­cie 6×7, czer­pie inspiracje głównie z kine­matografii, zwłaszcza nowofalowej oraz malarstwa renesansowego.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+