Paulina Jeziorska

Paulina Jeziorska

Paulina Jeziorska (ur. w 1995) – na co dzień stu­den­tka stom­a­tologii na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. Fotografia anal­o­gowa w swoich sidłach trzyma ją już od kilku lat. I nie puszcza. Cza­sem prze­puszcza – światło. Zaan­gażowana w portret i fotografię codzi­en­ności, od natury po naturę sytu­acji ulicznych.

Współor­ga­ni­za­torka inic­jatywy fotograficznej „Trójkąt – plen­ery fotograficzne”. Jej prace po raz pier­wszy znalazły się na wys­tawie tejże inic­jatywy, pt. „Korze­nie” (2018) w Poz­na­niu i Byd­goszczy. W maju 2019 r. udział w zbiorowej wys­tawie „Obszary niewiadome” w Katow­icach oraz wys­tawie towarzyszącej Stre­fie Sztuki pod­czas Targów Film Video Foto w Łodzi.

Na co dzień:

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+