Anna Osetek

Urodz­iłam się Krakowie w cza­sach fotografii anal­o­gowej. byłam fotore­porterem Gazety Krakowskiej też w cza­sach fotografii anal­o­gowej. Potem nas­tała fotografia cyfrowa. od niedawna znów fotogra­fuję. Głównie anal­o­gowo. Doku­men­tuję życie swo­jej rodziny. Taką mam potrzebę. To jest dla mnie ważné. W 2014 roku moje prace zdobyły uznanie w konkur­sie „Przetwór­nia” Jacek Poręba uznał je za najlep­szy cykl. W tym samym roku we wrześniu byłam fotografem miesiąca w Sze­rokim Kadrze.

W następ­nym roku znalazłam się w pub­likacji DEBUTS wśród 55 najbardziej utal­en­towanych debi­u­tu­ją­cych fotografów wg jury z doc! photo mag­a­zine a slideshow „Pathfin­der” był pokazy­wany pod­czas II Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Miłośników Fotografii Anal­o­gowej — VIN­TAGE PHOTO FES­TI­VAL w ramach Slideluck Byd­goszcz stu­diowałam w Krakowskiej Akademii Fotografii i tam też obroniłam dyplom.

Zobacz galerię zdjęć:

Zobacz też:

Profil Facebook
Google+