SKOFOT 2017

Edy­cja 2017 odbyła się w Teatrze Elek­trycznym w Skoc­zowie i trwała dwa dni.

20 październik 2017 (piątek):

– godz 19: Gala otwar­cia III Fes­ti­walu SKOFOT

– godz 19.30: Kamila Kulik

– godz. 21.00: spotkanie z artys­tami w klu­bie festiwalowym

21 października (sobota):

– godz 10.30: Leon Para

– godz 11.30: Łukasz Kapa

– godz 13.30: Zbig­niew Libera

– godz 15.00: Tymo­teusz Słowik

Zobacz też

skofot 2017

Profil Facebook
Google+