Poprzednie edycje

EDY­CJA 2016

Druga edy­cja fes­ti­walu odbyła się w dni­ach 45 listopada 2016.

Prelekcje autorów:

Anna Osetek, Artur Rych­licki, Jerzy Pustel­nik, Michał Bud­d­a­bar, Zofia Rydet.

SKO­FOT 2016 – Zobacz szczegóły

skofot 2016

EDY­CJA 2015

Prelekcje fotografów:

Woj­ciech Ster­nak, Michał Patroń, Bartek Nino Veron, Ignacy Cem­brzyński, Woj­ciech Wandzel

SKO­FOT 2015 – zobacz szczegóły

Profil Facebook
Google+