Skofot 2019

Sko­fot 2019 odbył się w dni­ach 89 listopada 2019.

Gośćmi edy­cji 2019 byli:

Program Skofot 2019

Profil Facebook
Google+